87762411-87762416  |   tc.donya-e-eqtesad.com

دوره ها به تفکیک دسته بندی

اساتید دوره

محسن نخجوانی

طراح وب سایت و اپلیکیشن موبایل
مسعود نیلی معتقد است در شرایط کنونی اقتصاد ایران، نیاز به سیاست‌مدارانی که سرمایه سیاسی خود را در راستای منافع بلندمدت کشور هزینه کنند، بیش از پیش حس می‌شود. به گزارش روابط عمومی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، مشاور ارشد رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی که در «همایش دیدبان اعتدال» سخن می‌گفت، با ترسیم اوضاع کشور در آستانه دولت سازندگی و توضیح چالش‌های آن دوران، عملکرد...
25,000,000 ﷼

اساتید دوره

محسن نخجوانی

طراح وب سایت و اپلیکیشن موبایل
مسعود نیلی معتقد است در شرایط کنونی اقتصاد ایران، نیاز به سیاست‌مدارانی که سرمایه سیاسی خود را در راستای منافع بلندمدت کشور هزینه کنند، بیش از پیش حس می‌شود. به گزارش روابط عمومی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، مشاور ارشد رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی که در «همایش دیدبان اعتدال» سخن می‌گفت، با ترسیم اوضاع کشور در آستانه دولت سازندگی و توضیح چالش‌های آن دوران، عملکرد...
300,000,000 ﷼

اساتید دوره

250,000,000 ﷼
نویسنده:

اساتید دوره

علی خالقیان

مربی و توسعه دهنده وب
به گزارش اقتصادنیوز ، در بیانیه این سه تشکل آمده است : تجربه سایر کشورها در تاریخ معاصر نشان می‌دهد، آن گروه از کشورها که اقتصاد نیرومندتری برای خود پایه‌گذاری کرده‌اند در برابر رخدادها و چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی توانایی ایستادگی بالاتری داشته‌اند. مقام معظم رهبری با درک عمیق و دقیق از این تجربه جهانی است که در سال‌های اخیر و به‌عنوان هدف راهبردی، نیرومندسازی اقتصاد ایران را به مدیران و...
10,000 ﷼
در باور عمومی مفهوم انقلاب مشروطه با مفهوم انقلاب سیاسی که از اواخر سال ۱۳۲۳ قمری(۱۲۸۴خورشیدی) در ایران آغاز شد و در نهایت به پیروزی آن در ربیع‌الثانی ۱۳۲۴ قمری ( ۱۲۸۵ خورشیدی) انجامید، عجین است. ولی سلسه وقایع مزبور، تنها وجه سیاسی انقلاب مشروطه است